Sign In

T.C. Cumhurbaşkanlığı
Strateji ve Bütçe Başkanlığı

28/10/2017 Tarihli ve 30224 Sayılı R.G.'de Yayımlanan 11/10/2017 Tarihli ve 2017/10924 Sayılı 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2018 Yılı Programı yayımlanmıştır. ​

​28 Ekim 2017 Tarih ve 30224 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2018 Yılı Programı için lütfen tıklayınız...​​

Yazdır