Sign In

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KALKINMA BAKANLIĞI

Dünyada ve Türkiyede Kamu Özel İşbirliği Uygulamalarına İlişkin Gelişmeler 2015​
Kamu İktisadi Teşebbüsleri

​​

Yazdır