Sign In

T.C. Cumhurbaşkanlığı
Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Dünyada ve Türkiyede Kamu Özel İşbirliği Uygulamalarına İlişkin Gelişmeler 2015​
Kamu İktisadi Teşebbüsleri

​​

Yazdır