​Yönetmelikler
 
 
 

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (26/02/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazete)

Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.10.2017 tarih ve 30226 Sayılı Resmi Gazete)

Araştırma Altyapıları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği (28.08.2015 tarih ve 29454 Sayılı Resmi Gazete)

 

Araştırma Altyapıları Satın Alma ve İhale Yönetmeliği (28.08.2015 tarih ve 29454 Sayılı Resmi Gazete)

 

6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (28.08.2015 tarih ve 29454 Sayılı Resmi Gazete)

 

Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (04.06.2015 tarih ve 29376 Sayılı Resmi Gazete)

 

Kalkınma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (04.04.2015 tarih ve 29316 Sayılı Resmi Gazete)

 

Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu ve Bölgesel Gelişme Komitesinin Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (22.01.2015 tarih ve 29244 Sayılı Resmi Gazete)

 

Kalkınma Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.10.2014 tarih ve 29155 Sayılı Resmi Gazete)


​​Kalkınma Bakanlığı Basın, Halkla İlişkiler ve Yayın Yönetmeliği  (05.09.2012 tarih ve 28402 Sayılı Resmi Gazete)


Kalkınma Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik  (08.08.2012 tarih ve 28378 Sayılı Resmi Gazete)

 

Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlığı Yönetmeliği (22.05.2012 tarih ve 28300 Sayılı Resmi Gazete)

 

Kalkınma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (21.03.2012 tarih ve 28240 Sayılı Resmi Gazete)

 

Kalkınma Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği (05.11.2011 tarih ve 28106 Sayılı Resmi Gazete)

 

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.12.2010 tarih ve 27802 Sayılı Resmi Gazete)

 

Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.12.2010 tarih ve 27782 Sayılı Resmi Gazete)

 

Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.12.2010 tarih ve 27782 Sayılı Resmi Gazete)

 

Türkiye ile Suriye Arasında Yürütülen Bölgelerarası İşbirliği Programı Çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bütçesinde Yer Alan Ödeneğin Kullanılması Hakkında Yönetmelik (22.09.2010 tarih ve 27707 Sayılı Resmi Gazete)

 

Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (22.12.2009 tarih ve 27440 Sayılı Resmi Gazete)

 

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (22.12.2009 tarih ve 27440 Sayılı Resmi Gazete)

 

2009/15343 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (08.09.2009 tarih ve 27343 Sayılı Resmi Gazete)

 

Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği (03.08.2009 tarih ve 27308 Sayılı Resmi Gazete)

 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama Uzman Yardımcılığı Eleme ve Giriş Sınavı ile Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.07.2009 tarih ve 27305 Sayılı Resmi Gazete)

 

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.04.2009 tarih ve 27198 Sayılı Resmi Gazete)

 

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (08.11.2008 tarih ve 27048 Sayılı Resmi Gazete)

 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.12.2007 tarih ve 26737 Sayılı Resmi Gazete)

 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında 933 sayılı Kanunun 4 ve 8 inci Maddeleri ile 540 sayılı KHK'nin 34 ve 35 inci Maddelerine İstinaden İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personelin Seçilmelerine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (03.11.2007 tarih ve 26689 Sayılı Resmi Gazete)

 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Elemanlarının Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderilmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.03.2007 tarih ve 26468 Sayılı Resmi Gazete)

 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yurtdışı Kadrolarına Yapılacak Atama Esasları ile Yurtdışındaki Kadrolarda Çalışanların Görev ve Sorumluluklarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (13.02.2007 tarih ve 26433 Sayılı Resmi Gazete)

 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Elemanlarının Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderilmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.01.2007 tarih ve 26412 Sayılı Resmi Gazete)

Türkiye ile Suriye Arasında Yürütülen Bölgelerarası İşbirliği Programı Çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bütçesinde Yer Alan Ödeneğin Kullanılması Hakkında Yönetmelik (18.10.2006 tarih ve 26323 Sayılı Resmi Gazete)

 

Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği (28.09.2006 tarih ve 26303 Sayılı Resmi Gazete)

 

Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (25.07.2006 tarih ve 26239 Sayılı Resmi Gazete)

 

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği

(25.07.2006 tarih ve 26239 Sayılı Resmi Gazete)


Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (26.05.2006 tarih ve 26179 Sayılı Resmi Gazete)

 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.04.2006 tarih ve 26489 Sayılı Resmi Gazete) 

 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (21.05.2005 tarih ve 25821 Sayılı Resmi Gazete)

 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (04.05.2005 tarih ve 25805 Sayılı Resmi Gazete)

 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği (04.02.2005 tarih ve 25717 Sayılı Resmi Gazete)

 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği (04.02.2005 tarih ve 25717 Sayılı Resmi Gazete)

 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği (15.01.2005 tarih ve 25701 Sayılı Resmi Gazete)

 

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (02.12.2004 tarih ve 25658 Sayılı Resmi Gazete)

 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama Uzman Yardımcılığı Eleme ve Giriş Sınavı ile Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (06.11.2004 tarih ve 25635 Sayılı Resmi Gazete)

 

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (27.10.2004 tarih ve 25445 Sayılı Resmi Gazete)

 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Personelinin Seçimine İlişkin Sınav Yönetmeliği (18.03.2004 tarih ve 25406 Sayılı Resmi Gazete)

 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (14.01.2004 tarih ve 25346 Sayılı Resmi Gazete)

 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Yönlendirme ve İzleme Komitesi ile Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (14.01.2004 tarih ve 25346 Sayılı Resmi Gazete)

 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama Uzman Yardımcılığı Eleme ve Giriş Sınavı ile Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (10.05.2003 tarih ve 25104 Sayılı Resmi Gazete)

 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.11.2002 tarih ve 24937 Sayılı Resmi Gazete)

 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yurtdışı Kadrolarına Yapılacak Atama Esasları ile Yurtdışındaki Kadrolarda Çalışanların Görev ve Sorumluluklarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğe Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik (05.12.2001 tarih ve 24604 Sayılı Resmi Gazete)

 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama Uzman Yardımcılığı Eleme ve Giriş Sınavı ile Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yönetmeliği (24.08.2001 tarih ve 24503 Sayılı Resmi Gazete)

 

Ekonomik ve Sosyal Konseyin Teşekkülü ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (08.08.2001 tarih ve 24487 Sayılı Resmi Gazete)

 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (27.06.2001 tarih ve 24445 Sayılı Resmi Gazete)

 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında 933 Sayılı Kanunun 4 ve 8 inci Maddeleri ile 540 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 ve 35 inci Maddelerine İstinaden İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personelin Seçilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik (18.05.2001 tarih ve 24406 Sayılı Resmi Gazete)

 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yurtdışı Kadrolarına Yapılacak Atama Esasları ile Yurtdışındaki Kadrolarda Çalışanların Görev ve Sorumluluklarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (15.05.2001 tarih ve 24403 Sayılı Resmi Gazete)

 

Kalkınmada Öncelikli Yörelere İlişkin Program ve Projeleri Desteklemek Amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinde Yeralan Ödenekten Yapılacak Yardımların Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (09.09.1992 tarih ve 21340 Sayılı Resmi Gazete)