​​​​YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nün görevleri;

 a) Yıllık programların makro dengelerini oluşturmak.

 b) Kalkınma planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak.

 c) Konjonktürel gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek.

 ç) Kamu maliyesi, ödemeler dengesi, para, banka ve mali piyasalar konularında gerekli araştırmaları yapmak ve bu çerçevede gerekli politika önerilerinde bulunmak.

 d) Kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermek.

 e) Uluslararası kuruluşlarla tema​s ve müzakerelere iştirak etmek.​

 f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.