​​​YATIRIM PROGRAMLAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Y​atırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nün görevleri;

a) Kalkınma planı ve programlar kapsamında belirlenen öncelikler çerçevesinde kamu yatırım politikalarını oluşturmak, yatınmlara ilişkin analiz ve araştırmalar yapmak, kamu kuruluşlarının yürüteceği proje fikirlerinin geliştirilmesine destek vermek, projeleri analiz etmek ve kamu yatırım programını hazırlamak, izlemek ve değerlendirmek,

b) Kamu yatırımlarının gerçek​leştirilmesinde uygun finansman modelleri geliştirmek, kamu-özel işb​irliği projelerini analiz etmek, kamu kurum ve kuruluşlarının proje planlama ve izleme-değerlendirme faaliyetlerine ilişkin esas ve usulleri belirlemek ve bu konularda kapasite geliştirmelerine destek olmak.

​c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. ​