Yüksek Planlama Kurulu Kararları
 
 

​​Orta Vadeli Mali Plan (2018-2020)’ın Kabulüne Dair 21/09/2017 Tarihli ve 2017/32 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı (5 Ekim 2017 tarih ve 30201 Sayılı Resmi Gazete)

​​Orta Vadeli Mali Plan (2017-2019)’ın Kabulüne Dair 23/09/2016 Tarihli ve 2016/26 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı (7 Ekim 2016 tarih ve 29849 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete)

 

​​Orta Vadeli Mali Plan (2016-2018)’ın Kabulüne Dair 06/01/2016 Tarihli ve 2016/1 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı (11 Ocak 2016 tarih ve 29590 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete)

 

​​Orta Vadeli Mali Plan (2016-2018)’ın Kabulüne Dair 15/09/2015 Tarihli ve 2015/46 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı (11 Ekim 2015 tarih ve 29499 Sayılı Resmi Gazete)

 

​​KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 21/8/2015 Tarihli ve 2015/41 Sayılı Kararı (05 Eylül 2015 tarih ve 29466 Sayılı Resmi Gazete)


 

 


​​Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017)’ın Kabulüne Dair 2/10/2014 Tarihli ve 2014/28 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı (11 Ekim 2014 tarih ve 29142 Sayılı Resmi Gazete)


​​Orta Vadeli Mali Plan (2014-2016)'ın Kabulüne Dair 4/10/2013 Tarihli ve 2013/24 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı (8 Ekim 2013 tarih ve 28789 M.Sayılı Resmi Gazete)


Orta Vadeli Mali Plan (2013-2015)'ın Kabulüne Dair 4/10/2012 Tarihli ve 2012/20 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı (9 Ekim 2012 tarih ve 28436 M.Sayılı Resmi Gazete)

 

Orta Vadeli Mali Plan (2012-2014)'ın Kabulüne Dair 11/10/2011 Tarihli ve 2011/24 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı (13 Ekim 2011 tarih ve 28083 M.Sayılı Resmi Gazete)

 

Orta Vadeli Mali Plan (2011-2013)'ın Kabulüne Dair 8/10/2010 Tarihli ve 2010/28 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı (10 Ekim 2010 tarih ve 27725 sayılı Resmi Gazete)

 

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 29/9/2009 Tarihli ve 2009/31 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı (2 Ekim 2009 tarih ve 27364 sayılı Resmi Gazete)

 

Orta Vadeli Mali Plan (2009-2012)'in Kabulüne Dair 17/9/2009 Tarihli ve 2009/29 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı (18 Eylül 2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete)

 

Orta Vadeli Mali Plan (2009-2011)'in Kabulüne Dair 1/7/2008 Tarihli ve 2008/31 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı (8 Temmuz 2008 tarih ve 26930 sayılı Resmi Gazete)

 

KÖYDES 2008-13 Sayılı YPK Kararı  (Ek1) (Ek2) (Ek3) (Ek4) (Ek5)

 

BELDES 2008-12 Sayılı YPK Kararı  (Ek1) (Ek2) (EkIII.A) (EkIII.B) (EkIII.C.İCMAL)

 

Orta Vadeli Mali Plan (2008-2010)'un Kabulüne Dair 15/6/2007 Tarihli ve 2007/33 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı (3 Temmuz 2007 tarih ve 26571 sayılı Resmi Gazete)

 

BELDES 2007-6 Sayılı YPK Kararı  (Ek 1-2) (Ek-3)

 

Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007-2013) ile İlgili, 28/2/2007 Tarihli ve 2007/4 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı (2 Mart 2007 tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazete)

 

KÖYDES 2007-2 Sayılı YPK Kararı   (Eki)

 

"Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010)" ile "Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010)"nın kabulüne dair 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı (28 Temmuz 2006 tarih ve 26242 sayılı Resmi Gazete)

 

15.02.2006 tarih ve 2006/3 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı: Köye Yönelik Altyapı Yatırımları (1 Mart 2006 tarih ve 26095 sayılı Resmi Gazete)

 

25.01.2006 tarih ve 2006/1 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı: Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (4 Şubat 2006 tarih ve 26070 sayılı Resmi Gazete)

 

30.11.2004 tarih ve 2004/92 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı: Tarım Stratejisi (2006-2010)

 

17.03.2004 tarih ve 2004/3 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

 

04.07.2003 tarih ve 2003/14 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı: 2004 Yılı Programı ve 2004 Mali Yılı Bütçesinin hazırlanmasına ilişkin "Makro Çerçeve Kararı"

 

18.01.2003 tarih ve 2003/2 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı: 2003 Yılı Bütçesi ve 2003 Yılı Yatırım Programı Hazırlık Çalışmaları