Tebliğler

 

​​Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ (Sıra No: 1) (28.07.2011 tarih ve 28008 Sayılı Resmi Gazete)

​