​​

​STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın görevleri;

a) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22.12.2005 tarih ve 5436 sayılı Kanunun 15. maddesi ve diğer mevzuatla Strateji Geliştirme ve Mali Hizm​etler Birimlerine verilen görevleri yapmak.

b) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.​ ​​