​​ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Kalem Müdürlüğü'nün görevleri;​

a) Bakanın çalışma programını düzenlemek.

b) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.​