Sign In

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KALKINMA BAKANLIĞI

​​

Özel İhtisas Komisyonu Raporları

  
  
  
collapse Başlık : 10-Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Özel İhtisas Komisyonu Raporları ‎(50)
  
El Kitabı
  
Gıda Ürünleri ve Güvenilirliği
  
Su Ürünleri
  
Demir-Çelik Çalışma Grubu Raporu
  
Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği
  
Kamu Özel İşbirliği
  
Tarımsal Yapıda Etkinlik ve Gıda Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu
  
Hayvancılık
  
Afet Yönetiminde Etkinlik
  
Göç
  
Bitkisel Üretim
  
Tarım Arazilerinin Sürdürülebilir Kullanımı
  
Spor
  
Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği
  
Sürdürülebilir Orman Yönetimi
  
Ticaret Hizmetlerinin Gelistirilmesi
  
Yerel Yönetimler
  
Turizm
  
Eğitim Sisteminin Kalitesinin Artırılması
  
İstihdam ve Çalışma Hayatı
  
Otomotiv Sanayi Çalışma Grubu Raporu
  
İlaç Çalışma Grubu Raporu
  
İnşaat Mühendislik-Mimarlık Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri
  
Mesleki Eğtimin Yeniden Yapılandırılması Çalışma Grubu Raporu
  
KOBİlerin ve Esnaf Sanatkarın Güçlendirilmesi
  
Girişimciliğin Geliştirilmesi
  
Tekstil-Deri-Hazır Giyim Çalışma Grubu Raporu
  
Çocuk Çalışma Grubu Raporu
  
Kamu İşletmeciliği
  
Vergi
  
İmalat Sanayiinde Dönüşüm
  
Yaşlanma
  
Türkiye'de Cari İşlemler Açığı
  
Finansal Hizmetler
  
Kamu Yönetimi
  
Enerji Güvenliği ve Verimliliği
  
Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzeme Çalışma Grubu Raporu
  
Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi
  
Makina Çalışma Grubu Raporu
  
Yurtiçi Tasarruflar Özel İhtisas Komisyonu Raporu
  
Sağlık Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması ve Mali Sürdürülebilirlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu
  
Mobilya Çalışma Grubu Raporu
  
Kimya Çalışma Grubu Raporu
  
Madencilik Politikaları
  
Elektronik Çalışma Grubu Raporu
  
Gençlik Çalışma Grubu Raporu
  
Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Metotlar ve Yaklaşımlar Özel İhtisas Komisyonu Raporu
  
Kamuda Stratejik Yönetim Çalışma Grubu Raporu
  
Özürlülere Sunulan Hizmetlerin Etkinleştirilmesi Çalışma Grubu Raporu
  
Seramik Çalışma Grubu Raporu
collapse Başlık : 09-Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) Özel İhtisas Komisyonu Raporları ‎(53)
  
Adalet Hizmetleri ve Güvenlik
  
Ağaç Ürünleri ve Mobilya Sanayii
  
Ana Metal Sanayii
  
Balıkçılık
  
Bilgi ve İletişim TeknolojileriBilgi Teknolojileri
  
Bilgi ve İletişim TeknolojileriPosta Hizmetleri
  
Bilgi ve İletişim TeknolojileriTelekomünikasyon
  
Bilgi ve İletişim TeknolojileriYayıncılık
  
Bitkisel Üretim
  
Bölgesel Gelişme
  
Demiryolu Araçları Sanayii
  
Denizyolu Ulaşımı
  
Devlet Yardımları
  
Dış Ekonomik İlişkiler
  
Dış Ticaret
  
Eğitim (Okul Öncesi, İlk ve Orta Öğretim)
  
Elektronik ve Elektrikli Makinalar Sanayii
  
Fikri Mülkiyet Hakları
  
Finansal Hizmetler (Mali Piyasalar, Finans Kurumları, Bankacılık, Sigortacılık)
  
Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele
  
Gemi İnşaa Sanayii
  
Gıda Güvenliği, Bitki ve Hayvan Sağlığı
  
Gıda Sanayii
  
Hayvancılık
  
İçki, Tütün ve Tütün Ürünleri Sanayii
  
İlaç Sanayii
  
İnşaat, Mühendislik, Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri
  
İşgücü Piyasası
  
Kamuda İyi Yönetişim
  
Kimya Sanayii
  
Kimya SanayiiAraç Lastiği-Plastik  Ürünler
  
Kimya SanayiiBor-Soda Külü-Krom Kimya
  
Kimya SanayiiGübre - Tarım İlaçları
  
Kimya SanayiiPetrokimya-Klor Alkali-Sent. Elyaf, İplik
  
Kimya SanayiiSabun-Deterjan-Kozmetik-Boya
  
Madencilik
  
MadencilikEnerji Hammaddeleri (Linyit-Taşkömürü-Jeotermal)
  
Makina ve Metal Eşya Sanayii
  
Ormancılık
  
Otomotiv Sanayii
  
Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayii
  
Rekabet Hukuku ve Politikaları
  
Sanayi Politikaları
  
Savunma Sanayii
  
Sosyal Güvenlik
  
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayiler
  
Tekstil, Deri ve Giyim Sanayii
  
Telekomünikasyon
  
Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
  
Turizm
  
Vergi
  
Yerleşme ve Şehirleşme
  
Çevre
collapse Başlık : 08-Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) Özel İhtisas Komisyonu Raporları ‎(129)
  
Adalet Hizmetlerinde Etkinlik
  
Basım Sanayii
  
Beden Eğitimi, Spor ve İstanbul Olimpiyatları
  
Bilim ve Teknoloji
  
Bilişim Teknolojileri ve Politikaları
  
Bitkisel ÜretimMeyvecilik
  
Bitkisel ÜretimSanayi Bitkileri
  
Bitkisel ÜretimSebzecilik
  
Bitkisel ÜretimSüs Bitkileri
  
Bitkisel ÜretimTahıl ve Baklagil
  
Bitkisel ÜretimTohumculuk
  
Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik
  
Bölgesel Gelişme
  
Çocuk
  
Demir Dışı Metaller Sanayii
  
Demir Yolu Taşıtları
  
Demir-Çelik Sanayii
  
Deri ve Deri Mamulleri Sanayii
  
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
  
Elektrik Enerjisi
  
Elektrikli Makinalar Sanayii
  
Elektronik Sanayii
  
Fikri Haklar
  
Gelir Dağılımı
  
Gemi İnşa Sanayii
  
Gıda SanayiiÇay Sanayii
  
Gıda SanayiiDondurulmuş Gıda Sanayii
  
Gıda SanayiiEt ve Et Ürünleri Sanayii
  
Gıda SanayiiFındık İşleme Sanayii
  
Gıda SanayiiKanatlı Etleri ve Yumurta Ürünleri Sanayii
  
Gıda SanayiiNişasta ve Nişasta Bazlı Şekerler
  
Gıda SanayiiSüt ve Süt Ürünleri Sanayii
  
Gıda SanayiiŞeker Sanayii
  
Gıda SanayiiYem Sanayii
  
Gübre Sanayii
  
Güvenlik Hizmetlerinde Etkinlik
  
Haberleşme
  
Harita, Tapu Kadastro, Coğrafi Bilgi ve Uzaktan Algılama Sistemleri
  
Hava Taşıtları İmalat Sanayii
  
Hayatboyu Eğitim veya Örgün Olmayan Eğitim
  
Hayvancılık
  
Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi
  
İçki Sanayii
  
İçmesuyu, Kanalizasyon, Arıtma sistemleri, Katı Atık Denetimi
  
İklim Değişikliği
  
İlaç Sanayii
  
İnşaat, Müteahhitlik, Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri
  
İş Gücü PiyasasıÇalışma Hayatı
  
İş Gücü PiyasasıYurt Dışında Yaşayan Türkler
  
Kağıt Sanayii
  
Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Mali Saydamlık
  
Kamu Yatırımlarının Planlanması ve Uygulanmasında Etkinlik
  
Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması
  
Karayolu Taşıtları İmalat Sanayii
  
Kauçuk Ürünleri Sanayii
  
Kayıtdışı Ekonomi
  
Kırsal Kalkınma
  
Kimya Sanayii
  
Kimya SanayiiTarım İlaçları
  
Kimya SanayiiYeni Malzemeler
  
Konut
  
Küreselleşme
  
Madencilik
  
MadencilikEnerji Hammaddeleri: Jeotermal Enerji
  
MadencilikEnerji Hammaddeleri: Kömür
  
MadencilikEnerji Hammaddeleri: Nükleer Enerji Hammaddeleri
  
MadencilikEnerji Hammaddeleri: Petrol-Doğalgaz
  
MadencilikMetal Madenler: Bakır-Pirit
  
MadencilikMetal Madenler: Boksit
  
MadencilikMetal Madenler: Değerli Metaller
  
MadencilikMetal Madenler: Demir
  
MadencilikMetal Madenler: Diğer Metal Madenler
  
MadencilikMetal Madenler: İleri Teknoloji Hammaddeler
  
MadencilikMetal Madenler: Krom
  
MadencilikMetal Madenler: Kurşun-Çinko-Kadmiyum
  
MadencilikSanayi Hammaddeleri: Asbest-Grafit-Kalsit-Fluorit-Titanyum
  
MadencilikSanayi Hammaddeleri: Mika-Zeolit-Lületaşı
  
MadencilikSanayi Hammaddeleri: Nadir Toprak Elementleri-Kıymetli ve Yarı Kıymetli Taşlar
  
MadencilikSanayi Hammaddeleri: Bentonit-Barit-Diatoit-Aşındırıcılar
  
MadencilikSanayi Hammaddeleri (Kimya): Fosfat-Kükürt-Alunit
  
MadencilikSanayi Hammaddeleri (Kimya): Bor Tuzları-Trona-Kaya Tuzu-Sodyum Sülfat-Stronsiyum
  
MadencilikSanayi Hammaddeleri (Toprak): Seramik Killeri-Kaolen-Feldspat-Pirofillit-Wollastonit-Talk
  
MadencilikSanayi Hammaddeleri (Toprak): Refrakter Killer ve Şiferton-Manyezit-Dolomit-Olivin-Zirkon-Disten-Sillimanit-Andaluzit
  
MadencilikSanayi Hammaddeleri (Toprak): Kuvars Kumu-Kuvarsit-Kuvars
  
MadencilikSanayi Hammaddeleri (Toprak): Çimento Hammaddeleri
  
MadencilikSanayi Hammaddeleri(Yapı): Alçı-Kireç-Kum Çakıl-Mıcır-Boya Toprakları-Tuğla Kiremit
  
MadencilikSanayi Hammaddeleri(Yapı): Mermer-Granit-Yapı Taşları-Arduvaz(Sleyt)
  
MadencilikSanayi Hammaddeleri(Yapı): Pomza-Perlit-Vermikülit-Flogopit-Genleşen Killer
  
Makina İmalat Sanayii
  
Nüfus, Demografi Yapısı, Göç
  
Ormancılık
  
Ortaöğretim
  
Petrokimya Sanayii
  
Petrokimya SanayiiSentetik Elyaf ve İplik Sanayii
  
Petrol Ürünleri
  
Plastik Ürünleri
  
Rekabet Hukuku ve Politikaları
  
Sağlık Hizmetlerinde Etkinlik
  
Sanayi Politikaları
  
Sosyal Güvenlik
  
Sosyal Hizmetler ve Yardımlar
  
Su Havzaları, Kullanımı ve Yönetimi
  
Su Ürünleri ve Su Ürünleri Sanayii
  
Tanıtma
  
Tarım Alet ve Makinaları Sanayii
  
Tarımsal Politikalar
  
Taş ve Toprağa Dayalı Ürünler SanayiiCam Sanayii
  
Taş ve Toprağa Dayalı Ürünler SanayiiÇimento ve Hazır Beton Sanayii
  
Taş ve Toprağa Dayalı Ürünler SanayiiRefrakter
  
Taş ve Toprağa Dayalı Ürünler SanayiiSeramik Kaplama Malzemeleri, Seramik Sağlık Gereçleri, Teknik Seramik
  
Tekstil ve Giyim Sanayii
  
Turizm
  
Tüketicinin Korunması
  
Türk Dili
  
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri
  
Türkiye'nin Dış Ekonomik İlişkileri
  
Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri
  
Tütün ve Tütün Mamulleri Sanayii
  
Ulaştırma
  
UlaştırmaBoru Hattı Ulaştırması
  
UlaştırmaDemiryolu Ulaştırması
  
UlaştırmaDeniz Yolu Ulaştırması
  
UlaştırmaHava Yolu Ulaştırması
  
UlaştırmaKentiçi Ulaşım
  
UlaştırmaTrafik Düzeni, Karayollarında Can Güvenliği
  
Vergi
  
Verimliliğe Dayalı Ücret sistemlerine Geçiş
  
Yerel Yönetimler
  
Yükseköğretim
collapse Başlık : 07-Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000) Özel İhtisas Komisyonu Raporları ‎(22)
  
Dünya'da Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyonlar (AT,NAFTA,PASİFİK) ve Türkiye AT, EFTA, KEİ, Türk Cumhuriyetleri, EKİT (ECO), İslam Ülkeleri) İlişkileriKüreselleşme, Bölgesel Entegrasyonlar ve Türkiye (Değerlendirme Raporu)
  
Dünya'da Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyonlar (AT,NAFTA,PASİFİK) ve Türkiye AT, EFTA, KEİ, Türk Cumhuriyetleri, EKİT (ECO), İslam Ülkeleri) İlişkileri Dünya'da Küreselleşme ve Bölgesel Bütünleşmeler
  
Dünya'da Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyonlar (AT,NAFTA,PASİFİK) ve Türkiye AT, EFTA, KEİ, Türk Cumhuriyetleri, EKİT (ECO), İslam Ülkeleri) İlişkileriTürkiye ve Avrupa Entegrasyonu Alt Komisyonu Raporu
  
Dünya'da Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyonlar (AT,NAFTA,PASİFİK) ve Türkiye AT, EFTA, KEİ, Türk Cumhuriyetleri, EKİT (ECO), İslam Ülkeleri) İlişkileriTürkiye-Karadeniz Ekonomik İşbirliği İlişkileri Alt Komisyonu Raporu
  
Dünya'da Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyonlar (AT,NAFTA,PASİFİK) ve Türkiye AT, EFTA, KEİ, Türk Cumhuriyetleri, EKİT (ECO), İslam Ülkeleri) İlişkileriTürkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri Raporu Özeti
  
Dünya'da Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyonlar (AT,NAFTA,PASİFİK) ve Türkiye AT, EFTA, KEİ, Türk Cumhuriyetleri, EKİT (ECO), İslam Ülkeleri) İlişkileriİslam ülkeleri ve EKİT (ECO) Raporu
  
Fikri ve Sınai Haklar
  
Harita Tapu ve Kadastro
  
MadencilikEndüstriyel Hammaddeleri: Çimento Hammaddeleri ve Yapı Malzameleri
  
MadencilikEndüstriyel Hammaddeleri: Diğer Endüstri Mineralleri
  
MadencilikEndüstriyel Hammaddeleri:  Gübre Sanayii Hammaddeleri
  
MadencilikEndüstriyel Hammaddeleri: Kimya Sanayii  Hammaddeleri
  
MadencilikEndüstriyel Hammaddeleri: Nadir Toprak Elementleri
  
MadencilikEndüstriyel Hammaddeleri: Seramik-Refrakter-Cam Hammadeleri
  
MadencilikEnerji Hammaddeleri: Jeotermal Enerji
  
Vergi
  
Ulaştırma
  
UlaştırmaKentiçi Ulaşım
  
Vergi
  
Ulaştırma
  
UlaştırmaKentiçi Ulaşım
  
Vergi
collapse Başlık : 06-Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporları ‎(32)
  
Adalet Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu
  
Bor Bileşikleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu
  
Çalışma Modeli Özel İhtisas Komisyonu Raporu
  
Cam Sanayii
  
Deri ve Deri Mamülleri Sanayii
  
Madencilik Sektörü Sanayi HammaddeleriEndüstri Mineralleri
  
Madencilik Sektörü Endüstriyet HammaddelerFosfat
  
Hava Yolu Ulaştırması
  
Hidrojen Peroksit
  
İçki Sanayii
  
İlaç Hammaddeleri
  
Karayolu Taşıtları İmalat Sanayii
  
Karayolu Ulaştırması
  
Kimyasallar ve Çevre
  
Endüstriyel Hammaddeler MadencilikMermer
  
Pamuklu Özel İhtisas Komisyonu Raporu
  
Patlayıcı Maddeler ve Kibritler
  
Petrol Ürünleri
  
Sanayi ve Çevre
  
Şeker Özel İhtisas Alt Komisyonu
  
Madencilik Sektörü Sanayi HammaddeleriSeramik ve Cam
  
Sermaye Piyasası
  
Madencilik Sektörü Enerji HammaddeleriTaş Kömürü
  
Toprak ve Su Kaynakları
  
Türkiye'de Uygulanabilir Konut İnşaat Teknolojileri
  
Tütün ve Tütün Mamülleri Sanayii
  
Madencilik Sektörü Endüstri HammaddeleriYapı Endüstri Hammaddeleri
  
Yatırımları Teşvik Politikaları
  
Yerleşme ve Çevre
  
Hayvancılık
  
Ormancılık
  
Sosyal Güvenlik ve Sağlık Hizmetleri
collapse Başlık : 05-Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporları ‎(20)
  
Bor Bileşikleri
  
Çalışma Hayatının Düzenlenmesi
  
Dokuma ve Giyim SektörüHalıcılık Alt Komisyonu
  
İnşaat ve İnşaat Malzemeleriİnşaat Sektörü(nün Sorunları ve Çözüm Yolları
  
Kimya Sektörü
  
Kırsal Kalkınma
  
Konut
  
Sabun ve Deterjan
  
Sağlık
  
Sosyal GüvenlikYararlanılan Haklar
  
Spor
  
Kimya SektörüSudkostik Klor Klorür Asidi
  
Süt ve Süt MamülleriÜretim
  
Türk Sanayinin AT Sanayi Karşısında Rekabet İmkanları
  
Kimya SektörüVeteriner İlaç ve Hammaddeleri Sanayii
  
Adalet Hizmetleri
  
Bilim-Araştırma-Teknoloji Ana Planı
  
Gübre ve Gübre Hammaddeleri
  
Milli Kültür
  
Petro Kimya
collapse Başlık : 04-Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporları ‎(75)
  
Avrupa Ekonomik Topluluğu
  
Beden Eğitimi ve Spor
  
Bitkisel Üretim, MeyvecilikSert Kabuklu Meyveler Grubu
  
Bitkisel Üretim, MeyvecilikYumuşak ve Sert Çekirdekli Meyveler Grubu
  
Bor Bileşikleri
  
Boyalar, Boyar Maddeler ve Matbaa Mürekkepleri
  
Çalışma Sorunları
  
Çevre SorunlarıTabii Çevrenin Korunması
  
Demiryolu Taşıtları Onarım ve İmalat Sanayii
  
Deniz SorunlarıDeniziçi Canlı Kaynaklar Alt Komisyonu Ön Raporu
  
Deniz Sorunları
  
Eğitim
  
Unlu ve Unlu Mamüller, Ekmekcilik Alt KomisyonuEkmekcilik Alt Komisyonu
  
Devlet Adına Yapılan Destekleme Alımlarını İnceleme ve Değerlendirme 1, 2, ve 3 no.lu Alt Komisyon Raporları
  
Elektrik Enerjisi
  
Devlet Adına Yapılan Destekleme Alımlarını İnceleme ve Değerlendirme 4 No.lu Alt Komisyon Raporu
  
Elektronik Sanayii
  
Et ve Mamülleri Sanayii
  
Diğer Kimyasal Maddeler Oksitler, Sülfatlar ve Karpit
  
Gemi İnşaat Sanayi
  
Genel Enerji
  
Diğer Kimyasal MaddelerSitrit Asit, Asetik Asit ve Formik Asit
  
Genel Gıda Sorunları
  
Diğer Kimyasal MaddelerYem Katkı Maddeleri, Valeks ve Meyan Balı
  
Haberleşme
  
Harita Tapu Kadastro
  
Hava Ulaştırması
  
HayvancılıkHayvan Hastalıkları İle Savaş Araştırma Kurulu Raporu
  
Hayvancılık Hayvan İslan ve Üretimi Araştırma Kurulu Raporu
  
HayvancılıkKüçük Evcil Hayvanlar Araştırma Kurulu Raporu
  
İçki Sanayii
  
Çevre SorunlarıTarihi Çevre Korunması
  
İçme Suyu ve Kanalizasyon
  
İlaç Aktif Madde Sanayii
  
İlaç ve Hammaddeleri Sanayii Sektörü
  
Kağıt Sanayii
  
Kamu İktisadi Teşebbütlerinin Yönetiminin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi
  
Karayolları Taşıtları İmalat Sanayii
  
Karayolu Ulaştırması
  
Kırsal Kooperatifçilik
  
Kırsal Refah Politikaları
  
Kömür
  
Temel ve Diğer Kimyasal Maddeler Krom BileşenleriKrom Bileşenleri Alt Komisyon Raporu
  
Lastik Sanayii
  
MeyvecilikTurunçgiller, Subtropik ve Zeyinticilik, İncir
  
Organize Sanayi Bölgeler
  
Temel ve Diğer Kimyasal MaddelerPatlayıcı Maddeler
  
Plastik Sanayii
  
Radyo Televizyon Cilt 1Cilt 1
  
Radyo Televizyon Cilt 2Cilt 2
  
Sabun ve Deterjan
  
Sağlık Sektörü
  
Sanayi Bitkileri ve Yağlı Topumlar
  
Sentetik, Suni Elyaf ve İplik
  
Sınai Yağlar ve Yağ Asitleri
  
Diğer Kimyasal Maddeler Soda Sodyum BikarbonatSoda Sodyum Bikarbonat Alt Komisyon Raporu
  
Su Ürünleri
  
Tarım İlaçları ve HammaddeleriTarım İlaçları ve Hammaddeleri Alt Komisyon Raporu
  
Temel ve Diğer Kimyasal Maddeler ÖİKGülyağı Alt Komisyon Raporu
  
Tıbbi İlaç Sanayii
  
Toprak ve Su Kaynakları
  
Turizm ve Tanıtma
  
Tümosan Taksan Temsan Testaş ve Gerkonasn
  
Tütün ve Tütün Mamülleri
  
Un ve Unlu Mamulleri Sanayii
  
Yaş Çay ve Çay Sanayii
  
Yaş Meyve Sebze Pazarlaması ve Organizasyonu
  
Yerleşme Bölgesel Gelişme, Kentleşme, Konut
  
Genel Tarım Sorunları
  
Metal Madenler
  
Metal Dışı Madenler
  
Ormancılık ve Orman Ürünleri Sanayii Cilt 1
  
Çay
  
Dokuma ve Giyim Sektörü
  
Deniz Ulaştırması ve Limanlar