Sign In

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KALKINMA BAKANLIĞI

Çevrimiçi (Online) Veri Tabanları

   
Business Week
Düzenli olarak gelen haftalık BusinessWeek  dergisine şifresiz olarak girilebilmektedir.

Econlit

Econlit, American Economic Association tarafından geliştirilmiş ekonomi konusunda elektronik bir veri tabanı olup dünyanın en önde gelen bir başvuru kaynağıdır.
 
Econlit, Journal of Economic Literature (JEL) aboneleri tarafından uzun zamandır bilinen yüksek kalite standartlarına sahiptir. 1969 yılından bu yana ekonomik araştırmaların künye ve özetleri için güvenilir bir kaynaktır. Sermaye piyasası, ülke çalışmaları, ekonometri, ekonomik tahmin, çevresel ekonomiler, resmi yönetmelikler, işçi ekonomisi, para teorisi, kent ekonomisi ve benzeri alanlardaki konulardaki dergi makaleleri, kitaplar, ortak bölüm makaleleri, tezler, iş ile ilgili belgeler ve JEL’ den alınan yayın özetlerini içerir.
 
Econlit’de bulunan yayın özetleri şunları içerir: Accounting Review, Advances in Macroeconomics, African Finance Journal, American Economist, British Journal of Industrial Relations, Business Economics, Canadian Journal of Development Studies, Harvard Business Review, Journal of Applied Business Research, Marketing Science, Policy, Small Business Economics, Technology Analysis and Strategic Management, etc. Econlit kayıtları kitap özetleri, dergi makaleleri, Cambridge University Pres tarafından basılan çalışma belgelerini kapsar.

Economist

Kütüphaneye düzenli olarak gelen haftalık Economist dergisine şifre ile girilebilmektedir.

Financial Times

Kütüphaneye düzenli olarak gelen günlük Financial Times gazetesine şifre ile girilebilmektedir.

GOVERNMENT FINANCE STATISTICS (IMF)

IMF'ye üye 145 ülkenin hükümetlerinin finansal istatistiklerini içerir. Veri tabanı 1990'dan bu yana zaman serilerini içerir. İstatistikler 3 ayda bir çıkar. Yeni bilgi geldiğinde güncellenir ve zaman serisi haline getirilir. Bu zaman serileri kar, harcamalar ve finansal olan ve olmayan alacakların ve borçların hareketlerinin (aynı zamanda hükümetin ve alt sektörlerin hisselerinin alacaklarının ve borçlarının) birleştirilmiş istatistiklerini gösterir.

International Financial Statistics

IMF International Financial Statistics, ulusal ve uluslararası finans konularında standart bir uluslararası veri tabanıdır. Dünyanın birçok ülkesine ait ödemeler, enflasyon ve deflasyon, döviz kurları, uluslararası likitide, döviz ve bankacılık, faiz oranları, fiyatlar, üretim, uluslararası işlemler, hükümet hesapları ve ulusal hesaplar ile ilgili sorunların analizinde gerekli mevcut verilere ulaşılabilir. Bu bilgiler ülke tablolarında, alan tablolarında ve dünya toplamında gösterilmiştir.

International Statistical Yearbook On-Line

EUROSTAT, OECD, IMF, UNIDO, DIW gibi resmi kuruluşların önemli ulusal ve uluslararası ekonomik veri tabanlarını kapsar. 1948-1960 yıllarından başlayarak kamu kurumları ve enstitüleri tarafından kaydedilen kısa vadeli ekonomik göstergeler, genel ekonomik istatistikler, sanayi istatistikleri, milli gelir istatistikleri, bölgesel istatistikler ve sosyal istatistikler gibi konularda tam bir veri tabanıdır.

 

Source OECD

OECD Hizmetleri Sonucunda Olusan Bilgi Materyalleri:
 
İstatistikler:
1963 yılından günümüze küresel kapsama sahip olan istatistik veritabanıdır. Sadece finans perspektifli değildir. Makro ve mikro iktisadın bütün alanlarını kapsamaktadır. Bütün istatistikler 1963’ten günümüze çevrimiçi ortamda mevcuttur.
 
Dergiler:
OECD tarafından yayınlanan 32 sureli yayın 1997 yılından günümüze bütün sayılar Bütün dergiler 1997’den günümüze çevrimiçi ortamda mevcuttur.
 
Kitaplar:
OECD hizmetleri sonucunda oluşan en önemli yayın grubudur. Her yıl 500 kadar kitap koleksiyona eklenmektedir. 1997 yılından bu yana yayınlanmış 5.000’i aşkın sayıda kitap çevrimiçi ortamda mevcuttur. Çevrimiçi ortamdaki kitapların kullanım koşullarında sınırlama yoktur.
 
Toplantı Bildirileri:
OECD, kuruluşundan bu yana bütün üye ülkelerde ve ilgili diğer ülkelerde hükümet ve sivil toplum kuruluşları ile ortak toplantılar düzenlemektedir. Düzenlenen bu toplantılarda sunulan bildiriler önemli bilgi materyali çıktılarıdır. 1997 yılından bu yana yayınlanan toplantı bildirilere çevrimiçi ortamda erişilmektedir.
Referans Kaynakları:
“At a Glance” ve “Reference” baslıkları altında sunulan OECD referans kaynakları iktisadi ve sosyal bilimlere yönelik araştırmacıların sıkça başvurdukları genelde makro göstergelerin işlendiği referans kaynaklardır.
1997 yılından bu yana yayınlanan referans kaynaklarına çevrimiçi ortamda erişilmektedir.
SourceOECD size su olanakları sunmaktadır;
*OECD yayınlarını etki değeri yazarların atıf performansını olumlu yönde etkilemektedir.
*Çalışma alanınıza yönelik yeni yayınlar süratle online duyurulur.
*Araştırma sonuçlarınızı analitik bir analizleme ile görebilirsiniz.
*Yayınların diğer dillerdeki özetlerine ulaşabilirsiniz
*Araştırmalarınızı ülkelere odaklanarak gerçekleştirebilirsiniz.
*“E-mail alerting” ile araştırmalarınıza yönelik güncel bilgileri takip edebilirsiniz. Araştırma grubunuz ile paylaşabilirsiniz.
*Her bir kitabın içindekiler sayfasına ve homepage bilgilerine ulaşabilirsiniz.
*İstatistikleri PDF formatında indirebilirsizin.
*Tablolar üzerinde istediğiniz bilgileri kullanarak kişisel dosyalar oluşturabilirsiniz.

World Development Indicators (WDI)

The World Development Indicators, global ekonomi ile ilgili en önemli bilgi kaynaklardan biridir. 220 ülkeye ait 1960-2010 yıllarını kapsayan 593 kalkınma göstergesine dayalı istatistiksel bilgiler verir. Veriler sosyal, ekonomik, finansal ve doğal kaynaklar ile ilgili bilgilerin yanı sıra çevresel göstergeleri de içerir. Veri tabanının kullanımı kolaydır. Taramalardan elde edilen sonuçlar ölçeklendirilebilir, yıllara göre sıralanabilir, yüzdesel değişimlere göre görüntülenebilir, grafiğe dönüştürülebilir. Veriler Excel gibi standart formatlara aktarılabilir. WDI veri tabanı periyodik olarak güncellenmektedir.

Global Development Finance (GDF)

The Global Development Finance 147 ülke ve grubuna ait 1970-2009 yıllarını kapsayan istatistiksel bilgiler içerir. Veri tabanı; dış borç stoklarını ve akışlarını, önemli ekonomik bilgileri ve temel borç oranlarını, yeni taahhütlerin ortalama vadelerinin yanı sıra belli başlı borç oranlarını, uzun dönemli borçların hangi birimlerinden oluştuğunu, borç yeniden yapılandırılmasını ve programa göre borç hizmet tahminlerini içermektedir. Taramalardan elde edilen sonuçlar ölçeklendirilebilir, belirli bir seneye göre sıralanabilir, yüzdesel değişimlere göre görüntülenebilir, grafiğe dönüştürülebilir. Veriler Excel gibi standart formatlara aktarılabilir. GDF veri tabanı periyodik olarak güncellenmektedir.

Global Economic Monitor (GEM)

Dünya Bankası bünyesindeki geniş bir kullanıcı grubu için, küresel ekonomik ortamdaki gelişmeleri günlük olarak takip etmek ve raporlamakla sorumlu personel tarafından geliştirilmiştir.Ayrıca Türkiye ile ilgili  Türkçe veriler de yeralmaktadır.
  • Günlük Yorumlar:endüstriyel ülkeler ve uluslar arası pazarlar hakkında kilit ekonomi haberleri ve gelişmekte olan ülkeler hakkında haberler üzerine günlük yorumlar,
  • Aylık Analizler: gelişmekte olan ülkelerde gelişimi biçimlendiren ülke ve pazar gelişmelerinin tamamını kapsamaktadır,
  • Küresel büyüme trendleri , ticaret, finans, ileri teknoloji pazarları, emptialar, para birimlerine ilişkin global trendler, ABD, Japonya ve Euro para bölgesindeki trendler üzerine AYLIK BRİFİNGLER,
  • 130’un üzerinde ülke için emtia fiyatlari ve temel makro ekonomik göstergeler hakkında tahminlere ilişkin yayınlar,

150’den fazla ülkedeki (120 adet gelişmekte olan ülke ve 31 adet yüksek gelir seviyesine sahip ülke) yerel ürün artışına ve mevcut hesap bakiyelerine ilişkin tahminlerin yanısıra , 40’ın üzerinde emtiaya ilişkin tahminler, yer almaktadır.

The World Bank e-Library

Dünya Banka’sının yayınladığı tam metin kitap, rapor ve diğer dokümanları içeren bir elektronik portaldır. World Bank tarafindan geçmişten günümüze kadar yayınlanmış olan 1300’den fazla kaynağın indekslendiği bir veritabanıdır. Kapsadığı toplam belge sayısı 3000’in üzerindedir. Belgeler yayınlanır yayınlanmaz veritabanına eklenir.