Sign In

T.C. Cumhurbaşkanlığı
Strateji ve Bütçe Başkanlığı

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Şubesi

Genel Bilgiler

Çalışma Saatleri:

Kütüphane Dokümantasyon Şubesi Müdürlüğü, Bakanlığın yasalarla tespit edilen çalışma saatleri içinde açıktır. 

Kimler Kullanabilir:

Kütüphane Bakanlık içi ve Bakanlık dışı tüm kullanıcılara hizmet vermektedir.

Kütüphanenin Amacı :

Bakanlığımız ilgi alanına giren konulardaki her türlü bilgi, belge ve yayını ihtiyaç duyan kullanıcılara uluslararası gelişmeler doğrultusunda düzenleyip bilgi ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Kitapların Ödünç Verilmesi:

Bakanlık personeli kitapları 15 gün süre ile ödünç alabilirler. Bu süre zarfında kullanımı bitmeyen materyalin süresi 15 gün daha uzatılabilir.

Süreli Yayınların Ödünç Verilmesi:

Süreli yayınlar 1 hafta süre ile ödünç verilir. Bu süre zarfında kullanılmaya devam eden süreli yayının süresi 1 hafta daha uzatılabilir. Ancak aynı yayının bir başka kullanıcı tarafından talep edilmesi halinde uzatma yapılmaz. Bakanlık personeli kütüphaneden toplam en fazla 15 adet yayın (kitap, süreli yayın) ödünç alabilir.

Ödünç Verilmeyen Yayınlar:

Referans Yayınları ve CD-ROM'lar ödünç verilmez.

Günübirlik Ödünç Verme:

Kütüphane Salonu dışına çıkarılmasına izin verilmeyen yayınlar, Bakanlık içinde yararlanılmak koşulu ile günü birlik ödünç verilebilir.

Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap Alma/Verme İşlemleri:

Kütüphanede bulunmayan yayınlar "Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap İstek Formu" doldurmak suretiyle diğer kütüphanelerden sağlanır. Kütüphane Müdürlüğünden temin edilecek form doldurulduktan sonra Kütüphane Müdürü tarafından onaylanır. Onaylama işleminden sonra kullanıcı diğer kütüphanelerle irtibata geçer ve yayını alır. Yayının zamanında iade edilmemesinden kullanıcı sorumlu olur. Bu gibi durumlarda ilgili kütüphanelerin kuralları geçerlidir. Kütüphanemize "Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap İstek Formu" doldurulmak suretiyle baş vuran kullanıcılardan mutlaka nüfus kağıdı, ehliyet veya pasaport alınır.
5 kitap bir hafta süreyle ödünç verilebilir. Süreli yayınlar, Referans yayınları ve CD-ROM'lar ödünç verilemez.

İade Edilmeyen Yayınlar:

Ödünç alınan yayınların iade edilmemesi durumunda, kullanıcı kütüphane tarafından uyarılır. Bu uyarıdan sonra kullanıcının materyali iade etmemesi halinde yasal yollara başvurulur.

Kitap Kolleksiyonu:

Kalkınma bilimleri (Ekonomik ve sosyal konularda) 66980 kitap vardır.

Dergi Kolleksiyonu:

2011 yılında 131 adet yabancı süreli yayına, 3 adet yabancı gazeteye, 5 adet Türkçe süreli yayına abone olunmuştur. 131 adet süreli yayının 81 adedine on-line erişim sağlanmaktadır .

Veri Tabanları:

2011 yılında 11 adet veri tabanı Bakanlığımız personelinin kullanımına sunulmuştur.

Kütüphane ve Dokümantasyon Bülteni :

 Bakanlığımız Kütüphane ve Dokümantasyon Şubesine gelmekte olan kitapların (2002'den günümüze kadar) künye bilgilerinin aylık olarak düzenlenen "Kütüphane ve Dokümantasyon Bülteni"niyle duyurulması.

Makale Duyuru Bülteni:

Bakanlığımız Kütüphane ve Dokümantasyon Şubesine gelmekte olan süreli yayınların (2002'den günümüze kadar) içindekiler sayfasının aylık olarak düzenlenen "Makale Duyuru Bülteni"yle duyurulması.

Dış Basın Kupürleri:

Bakanlığımız Kütüphane ve Dokümantasyon Şubesine günlük gelen yabancı gazete ve dergilerin içinde bulunan ekonomi ve Türkiye haberlerinin kupür haline getirilerek Bakanlık Mensuplarına duyurulması.

Kütüphane Danışma:

Tel :   +90 (312) 294 69 97
Faks : +90 (312) 294 69 77
kutup@dpt.gov.tr

Adres:

Necatibey Caddesi No.110/A 20.Kat
06100 Yücetepe-ANKARA
Son Güncelleme: 07.02.2012