​KURULLAR SEKRETERYASI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurullar Sekreteryası Dairesi Başkanlığı'nın görevleri;

a) Yüksek Plan​lama Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, Bakanlık bünyesinde veya koordinasyonunda oluşturulacak diğer kurullar ve komitelerden Bakan tarafından belirlenecek olanların sekreterya hizmelerini yürütmek ve anılan kurul ve komiteler tarafından alınan kararların uygulanmasını takip etmek.

b) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.​