​​İlgili Mevzuat

1)Kanunlar

a)5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

b)2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun

c)3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
 
2)Yönetmelik

a)Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

3)Genelgeler

a)2004/27 ; Kamu Görevlileri Etik Kurulu

b)2005/16 ; Başbakan ve Bakanların Uğurlanma ve Karşılanmaları, Seyahatler ve Hediye Uygulaması

4)Kamu görevlileri Etik Kurulu Genelgeleri/ İlke Kararları

a)2007/1 ; Hediye Alma Yasağı

b)2008/1 ; Kamu Konutlarının Tahsis İşlemleri

c)2008/2 ; 24 Kasım Öğretmenler Günü