​Genelgeler
 
  

2018 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemleri ile ilgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi (09.05.2018 tarih ve 72887593-602.07.02-E.1949 Sayılı Genelge) EK: Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) Kılavuzu

 

2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi (05.10.2017 tarih ve 30201 Sayılı Resmi Gazete)
                          

2017-2019 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile İlgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi (07.10.2016 tarih ve 29849 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete)

2016-2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi (11.01.2016 tarih ve 29590 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete)

2016-2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi (11.10.2015 tarih ve 29499 Sayılı Resmi Gazete)

2015-2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi (11.10.2014 tarih ve 29142 Sayılı Resmi Gazete)

 

2014-201​6 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2013/1 Sayılı Kalkınma Bakanlığı Genelgesi (08.10.2013 tarih ve 28789 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete)

 

2013-2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2012/1 Sayılı Kalkınma Bakanlığı Genelgesi (09.10.2012 tarih ve 28436 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete)

 

Onuncu Kalkınma Planı Hazırlıkları ile İlgili 2012/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (05.06.2012 tarih ve 28314 Sayılı Resmi Gazete)

 

2012-2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2011/2 Sayılı Kalkınma Bakanlığı Genelgesi (13.10.2011 tarih ve 28083 M. Sayılı Resmi Gazete)

 

2011-2013 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2010/3 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genelgesi (10.10.2010 tarih ve 27725 Sayılı Resmi Gazete)

 

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi İdari Yapılanması ile İlgili 2010/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (01.05.2010 tarih ve 27568 Sayılı Resmi Gazete)

 

2010-2012 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2009/1 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genelgesi (18.09.2009 tarih ve 27353 Sayılı Resmi Gazete)

 

Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları ile İlgili 2009/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (02.03.2009 tarih ve 27155 Sayılı Resmi Gazete)

 

2009-2011 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2008/1 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genelgesi (16.07.2008 tarih ve 26938 Sayılı Resmi Gazete)

 

Öncelikli Bölgesel Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Gelişme Projeleri ile İlgili 2008/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (18.06.2008 tarih ve 26910 Sayılı Resmi Gazete)

 

Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri ile İlgili 2007/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (31.08.2007 tarih ve 26629 Sayılı Resmi Gazete)

 

Görev Dağılımı ile İlgili 2007/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (31.08.2007 tarih ve 26629 Sayılı Resmi Gazete)

 

2008-2010 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2007/3 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genelgesi (05.07.2007 tarih ve 26573 Sayılı Resmi Gazete)

 

Vatandaşlık Kartı Projesi ile İlgili 2007/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (04.07.2007 tarih ve 26572 Sayılı Resmi Gazete)

 

İhracat İşlemlerinin Hızlandırılması ile ilgili 2007/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (02.05.2007 tarih ve 26510 Sayılı Resmi Gazete)

 

e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kurumsal Yapılanması ile İlgili 2007/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (03.04.2007 tarih ve 26482 Sayılı Resmi Gazete)

 

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programlarının Uygulanması ve İzlenmesi ile İlgili 2006/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (25.07.2007 tarih ve 26239 Sayılı Resmi Gazete)

 

Yatırım Programı 2007-2009 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2006/2 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genelgesi (20.07.2007 tarih ve 26234 Sayılı Resmi Gazete)

 

Vakıf Üniversiteleri Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Desteklemek Amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinde Yer Alan Ödenekten Yapılacak Yardımların Usul ve Esasları ile İlgili 2006/1 Sayılı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı Genelgesi (16.05.2006 tarih ve 26170 Sayılı Resmi Gazete)

 

 

Yatırım Programı 2006-2008 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2005/3 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genelgesi (09.07.2005 tarih ve 25870 Sayılı Resmi Gazete)