​​Bilgi Edinme

 

24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4982 sayılı "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" ve 27 Nisan 2004 tarih ile 25445 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca; gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlığımız görev alanına giren konulardaki bilgi taleplerini en kısa zamanda ilgili birimlere yöneltmek ve sonuçlarını talep sahiplerine ulaştırmak amacıyla Müsteşar Yardımcılığı bünyesinde "Bilgi Edinme Birimi" oluşturulmuştur. ​​​