​BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

 a) Bakanlığın basın ve halkla ilişiklilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.

 b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

 c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.