Bakanlar Kurulu Kararları

25/10/2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 7/10/2013 Tarihli 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2014 Yılı Programı  (25.10.2013 tarih ve 28802 Sayılı Resmi Gazete)

2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar (25.10.2013 tarih ve 28802 Sayılı Resmi Gazete)

2013 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar (12.10.2013 tarih ve 28793Mükerrer Sayılı Resmi Gazete)

Orta Vadeli Program (2014-​2016)'ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar (08.10.2013 tarih ve 28789 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete)

18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4 Ekim 2012 Tarihli ve 2012/3839 Sayılı 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2013 Yılı Yatırım Programı (12.01.2013 tarih ve 28526 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete)

18/10/2012 Tarihli 28445 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de Yayımlanan 4/10/2012 Tarihli ve 2012/3839 Sayılı 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2013 Yılı Programı (23.10.2012 tarih ve 28450 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete)

2012/3839 2013 Yılı Programı ile 2012 Yılı Programanın Uygulanması,Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar (18.10.2012 tarih ve 28445 Sayılı Resmi Gazete)

2012/3793 Orta Vadeli Program (2013-2015)'ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar (09.10.2012 tarih ve 28436 Sayılı Resmi Gazete)

2012/3587 2012 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar (10.09.2011 tarih ve 28407 Sayılı Resmi Gazete)

18 Ekim 2011 Gün ve 28088 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 11 Ekim 2011 Gün ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2012 Yılı Yatırım Programı (14.01.2012 tarih ve 28173 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete)

2011/2303 "2012 Yılı Programı" ile "2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın Kabulü Hakkında Karar (18.10.2011 tarih ve 28088 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete)

2011/2302 Orta Vadeli Program (2012-2014)'ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar (13.10.2011 tarih ve 28083 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete)

17 Ekim 2010 Gün ve 27732 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 12 Ekim 2010 Gün ve 2010/966 Sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2011 Yılı Yatırım Programı (13.01.2011 tarih ve 27814 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete)

28/10/2010 Tarihli ve 27743 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete'de Yayımlanan 2011 Yılı Programı ile İlgili Düzeltme (25.11.2010 tarih ve 27766 Sayılı Resmi Gazete)

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Kararı (30.10.2010 tarih ve 27715 Sayılı Resmi Gazete)

17/10/2010 Gün ve 27732 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 12/10/2010 Gün ve 2010/966 Sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2011 Yılı Programı (28.10.2010 tarih ve 27743 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete)

2010/958 Orta Vadeli Program (2011-2013)'ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar (10.10.2010 tarih ve 27725 Sayılı Resmi Gazete)

           

17/10/2009 Gün ve 27379 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 12/10/2009 Gün ve 2009/15513 Sayılı 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2010 Yılı Programı (01.11.2009 tarih ve 27393 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete)

2010 Yılı Programı" ile "2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar (17.10.2009 tarih ve 27379 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete)

2009/15433 Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Bakanlar Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (18.09.2009 tarih ve 27353 Sayılı Resmi Gazete)

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca Hazırlanan "Orta Vadeli Program (2010-2012)"ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar (16.09.2009 tarih ve 27351 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete)

2009/15271 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının Merkez Teşkilatında 12 Adet Daire Başkanlığı Kurulması ve Anılan Müsteşarlığa Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (26.07.2009 tarih ve 27300 Sayılı Resmi Gazete)

 
2009 Yılı Yatırım Programı (15.01.2009 tarih ve 27111 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete)
           

2008/14306 Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar (22.11.2008 tarih ve 27062 Sayılı Resmi Gazete)

18/10/2008 Gün ve 27028 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 13/10/2008 Gün ve 2008/14200 Sayılı 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2009 Yılı Programı (30.10.2008 tarih ve 27039 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete)

"2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın Kabulü Hakkında Karar (18.10.2008 tarih ve 27028 Sayılı Resmi Gazete)

2008/13862 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (16.07.2008 tarih ve 26938 Sayılı Resmi Gazete)

Orta Vadeli Program (2009-2011)'ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar (28.06.2008 tarih ve 26920 Sayılı Resmi Gazete)

2008 Yılı Yatırım Programı (15.01.2008 tarih ve 26757 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete)

2007/12941 2007 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (18.12.2007 tarih ve 26734 Sayılı Resmi Gazete)

2008 Yılı Programı (28.10.2007 tarih ve 26684 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete)

2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar (18.10.2007 tarih ve 26674 Sayılı Resmi Gazete)

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca Hazırlanan "Orta Vadeli Program (2008-2010)"ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar (21.06.2007 tarih ve 26559 Sayılı Resmi Gazete)

2007 Yılı Yatırım Programında 1991K050070 Proje Numarası ile Yer Alan "Büyük İstanbul İçmesuyu II. Merhale Projesi (Büyük Melen Projesi)" Kapsamında, Melen Çayı ile İstanbul İli Kağıthane İlçesi Arasında Bulunan ve Ekli Haritada Gösterilen Güzergahta Yer Alan Gayrimenkullerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (05.05.2007 tarih ve 26513 Sayılı Resmi Gazete)

2006 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar (23.01.2007 tarih ve 26412 Sayılı Resmi Gazete)

2007 Yılı Yatırım Programı (13.01.2007 tarih ve 26402 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete)
           

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bünyesinde İki Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar (22.12.2006 tarih ve 26384 Sayılı Resmi Gazete)

Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi (2007-2013) Hakkında Karar (13.05.2006 tarih ve 26167 Sayılı Resmi Gazete)

Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Karar (15.02.2006 tarih ve 26081 Sayılı Resmi Gazete)

2006 Yılı Yatırım Programı (01.01.2006 tarih ve 26046 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete)

2005 Yılı Yatırım Programı (09.01.2005 tarih ve 25695 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete)

2004 Yılı Yatırım Programı (11.01.2004 tarih ve 25343 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete)

2003 Yılı Yatırım Programı (10.04.2003 tarih ve 25075 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete)

 

 

Son Güncelleme: 04.11.2013